เครื่องมือวัดภาคสนาม (Field Instrument)


สำหรับติดตั้งในกระบวนการผลิต ทนสภาวะแวดล้อมได้ดี ประกอบไปด้วย เครื่องวัดระดับ(Hydrostatic, Ultrasonic, Radar, Conductive probe) ความดัน อุณหภูมิ อัตราการไหล (Swirl,Vortex, Magnetic inductive, Ultrasonic, Variable

area) จอแสดงผลและเก็บข้อมูล (Display & Data logger) รวมไปถึง Signal converter และเซ็นเซอร์ต่าง ๆ เป็นผลิตภัณฑ์จาก ACS-Control-System ประเทศ Germany  -- click

เครื่องมือบันทึกข้อมูล (Data logger)

เครื่องมือบันทึกข้อมูลโดยรับสัญญาณไฟฟ้า (กระแส หรือแรงดัน) จาก sensor/transmitter ทุกชนิดนอกจากนี้ยังสามารถบันทึกอุณหภูมิ ความชื้น และแสงสว่างจากเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งภายในตัวเครื่อง บันทึกข้อมูลลงในหน่วยความจำ และแสดงผลแบบ real time --- click

 เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน (Vibration Sensor)

Copyright © 2014 Microtech Instrument Co.,Ltd.

เครื่องวัดก๊าซอันตราย (Gas Detector)  เครื่องวัดก๊าซรั่ว (Gas Leak Detector)  เครื่องวัดก๊าซออกซิเจน (Oxygen Detector)เครื่องวัดก๊าซ

แอมโมเนีย (Ammonia Detector)  เครื่องวัดก๊าซไวไฟ (Combustible Gas Detector) และก๊าซอันตรายอื่น ๆ  มีทั้งแบบติดตั้งและแบบพกพา

รวมไปถึงแบบที่สามารถใช้ในพื้นที่อันตรายได้ (Explosion proof) ภายใต้

แบรนด์  Scott  จาก USA  ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ผ่านการรับรอง

ตามมาตรฐานสากล ติดตั้งพร้อม Calibrate ด้วยก๊าซมาตรฐาน (Standard Gas) เพื่อความมั่นใจก่อนใช้งาน  --click


 เครื่องวัดก๊าซ (Gas Detector)


เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักหมุน เช่น มอเตอร์  เกียร์ ฯลฯ  ในงานบำรุงรักษาตามสภาพเครื่องจักร (Condition Based Maintenance) มีทั้ง accelerometer, velocity และ proximity นอกจากนี้ยังมียังมี hardware ที่เกี่ยวข้อง เช่น junction box, Cable, Connectors, Signal conditioner รวมไปถึง สายสัญญาณที่ compatible กับ Data collector ยี่ห้อต่าง ๆ เช่น ENTEK, CSI, SKF, Adash, Bently, Schenck, Commtest เป็นต้น  ทั้งหมดภายใต้แบรนด์ CTC และ PRO จากอเมริกา  --- click


  เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial Instruments)


เครื่องมือวัดอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน ความเร็วลม ความเร็วรอบ แสงสว่าง ความเข้มเสียง พลังงานแสงอาทิตย์ คุณภาพอากาศ เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ เครื่องตรวจสอบการรั่วของก๊าซ ภายใต้แบรนด์ KIMO ของฝรั่งเศส มีทั้งแบบติดตั้ง (field instruments) สำหรับงานระบบและแบบพกพา (Portable) --- clickกล้องถ่ายภาพความร้อนคุณภาพสูงเหมาะสำหรับงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน หรืองานอาคาร มี detector ขนาด 160 x 120 pixels (320 x 240 fine resolution),4x digital zoom, ถ่ายวัตถุได้ใกล้ถึง 10 ซม. มาพร้อม software ในการวิเคราะห์ผลและจัดทำรายงาน เป็นผลิตภัณฑ์จาก Agilent  (ซึ่งปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น Keysight) จาก USA -- click

 กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imager)


Contact Us     Hot line : 089-896 1700 WebMail ๐ Vibration Sensors for    Cooling Towers ๐ Monitoring Vibration    on Tunnel Fans ๐ Measuring Fan and    Motor Vibration ๐ Accelerometer's for     Wind Turbines